" ตึก 2 ชั้น หน้ากว้าง สูงโปร่ง โล่ง สบาย สีสันสดใส เหมาะกับเด็กเล็ก "

              กรุณาสังเกตตัวตึก เนื่องจากผู้ปกครองหลายท่านเข้าผิดที่ จึงมาแจ้งให้ทางคิดดี้ ฯ ทราบว่ามีผู้แอบอ้างทำให้เข้าใจผิด
     คิดว่า เป็นที่เดียวกันกับคิดดี้ เหมือนกับคิดดี้ ทำให้หลายท่านเสียโอกาสมาเรียนที่คิดดี้ หลายท่านยอมเสียเงิน 2 ต่อ เพื่อย้ายมาหา      สิ่งที่ดีกว่า
     
 

ใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2529

 
 

ใบอนุญาตให้เป็นผุ้ทำการสถานรับเลี้ยงเด็ก

 
  ได้รับรางวัล " ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับ ดีมาก "
   จาก กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุข
 
  ได้รับ เกียรติบัตรยกย่อง จาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
       
  ได้รับ ยกย่องจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3 ปี ซ้อน
(ปี 2551 , 2552 , 2553 )
 
       
  ได้รับ โล่รางวัล ( ปี 2554 ) จาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
 

08.40 น.

เข้าแถวเคารพธงชาติ อบรม ออกกำลังกาย
โยคะเด็ก สมาธิ ตรวจสุขภาพ เข้าห้องน้ำ 

09.00 น. กิจกรรมในวงกลม ,สนทนาภาษาอังกฤษ
09.15 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ หรือ
กิจกรรมกลางแจ้ง
09.30 น. ดื่มนม ล้างหน้า ทาแป้ง เข้าห้องน้ำ
09.50 น. กิจกรรมเกมการศึกษา - เครื่องเล่นสัมผัส
10.10 น. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หรือ คอมพิวเตอร์
10.25 น. กิจกรรมอิสระ

10.45 น.

อาหารกลางวัน

11.00 น. รับประทานยา (ถ้ามี) แปรงฟัน อาบน้ำ เช็ดตัว
สวมชุดนอน
11.20 น. เข้าแถวขึ้นนอนกลางวัน ดื่มนม
คุณครูเขียนบันทึกพฤติกรรมเด็ก
.13.30 น. ตื่นนอน ล้างหน้า เข้าห้องน้ำ สวมชุดกลับบ้าน
14.00 น. รับประทานของว่างบ่าย ขนม ดื่มนม
ดูวิดีโอ เล่นอิสระ
15.00 น. เลิกเรียน
 
     
 
     
 

     

     
 
 
  หน้าโรงเรียน  |  เกี่ยวกับคิดดี้  | ข่าวสาร |  กิจกรรม  |  ระเบียบการ  |  คณาจารย์   |  ติดต่อโรงเรียน

Copyright © by Kiddy Nursery. All right reserve.